Oogproblemen beginnen als we naar school gaan

Veelal beginnen oogproblemen bij jonge kinderen voor het eerst wanneer ze naar school gaan. Veel ouders hebben met eigen ogen kunnen zien dat zodra hun kinderen naar school gaan, ze een bril (moeten) gaan dragen, of er zich andere problemen voordoen. Er zijn een aantal redenen dat het zicht bij kinderen minder wordt zodra ze op school zitten. Omdat ik nogal eens vragen krijg over kinderen met oogproblemen en natuurlijk zien, ga ik er eens iets dieper op in.

Er wordt meer van het zicht gevraagd op school

Wanneer kinderen in het nieuwe schooljaar in een nieuwe klas beginnen, zijn er altijd een groot aantal veranderingen. Er moet meer gelezen en geschreven worden en er wordt over het algemeen meer van de kinderen gevraagd. Daarnaast worden de letters in de boeken en schriften kleiner en moet er langer gelezen en geschreven worden. Naast de lichamelijke extra druk die er hierdoor op de kinderen komt, veroorzaakt dit ook veel mentale stress. Zoals bekend heeft stress veel invloed op het zicht, en dit is terug te zien in de problemen bij kinderen. Het is ook goed mogelijk dat problemen met het zicht die al langere tijd aanwezig zijn, door de intensivering van het werk tot uiting komen.

Ouders en leraren merken de problemen op

Het is goed mogelijk dat kinderen langere tijd met een (visueel) probleem rondlopen, zonder dat dit opgemerkt wordt. Het kan zijn dat er nog niet zo veel van het zicht wordt gevraagd, waardoor dergelijke problemen niet aan het licht komen. Maar het kan ook zijn dat het kinder nog niet bij machte was om de problemen te uiten, waardoor deze nog niet opgemerkt werden. Op het moment dat er dan meer van het kind gevraagd wordt, zowel op denk-gebied als wat zicht betreft, zullen de kinderen en ook de ouders (en leraren) eerder opmerken dat het kind problemen heeft met het voltooien van zijn werk op school. Dit is vaak het moment waarop je als ouder op onderzoek uit gaat.

Wat te doen bij oogproblemen van het kind?

De eerste reactie is uiteraard altijd naar de oogdoctor of opticien te gaan. Dat is in beginsel een erg goed idee. Op deze manier kun je de vinger aan de pols houden en ben je er vroeg bij wanneer er oogproblemen ontstaan. Het is echter ook van belang om zelf bewust met je ogen en het zicht om te gaan. Natuurlijk zien is hierbij een fantastische leidraad om op een goeie manier met je ogen om te gaan. Vooral omdat onze maatschappij tegenwoordig een hoop bezigheden bevat die veel meer van onze ogen vragen dat eigenlijk goed voor ze is.

Wil je met natuurlijk zien beginnen?

Als het je iets lijkt om met natuurlijk zien te beginnen, dan kan ik het boek “Natuurlijk zien en de Bates Methode” van Saskia Naber van harte aanraden. In dit boek neemt Saskia je vanaf het begin tot het einde aan de hand in de wereld van natuurlijk zien.

1 Reactie

  1. Jacqueline

    Zo herkenbaar dit verhaal. Ik weet nog goed dat ik in de eerste klas achterin zat en op het bord kon kijken. Binnen enkel maanden zat ik voorin in de klas en kon met een bril op het kijken
    Ik weet wel dat ik ook zeer grote problemen had met die betreffende juf, natuurlijk ook doordat mijn zicht achteruit ging, maar ook omdat haar karakter zeer botste met het mijne

Een reactie versturen