Buitenspelen vermindert bijziendheid

De laatste jaren is er een enorme toename in de bijziendheid van jonge kinderen. Het is bekend dat oogproblemen beginnen als kinderen naar school gaan. Maar ook voor deze periode is het van belang dat de ogen voldoende gestimuleerd worden. Dit kan gezien worden als een opvoeding voor de ogen. Wanneer deze opvoeding te eenzijdig is, zullen er zich problemen voordoen.

Het percentage bril dragende kinderen neemt toe

In Europa neemt het percentage kinderen dat op vroege leeftijd een bril nodig heeft snel toe. Ondanks dat het nog even zal duren totdat we het niveau van bijvoorbeeld China (80-90%) bereiken, is dit wel iets om rekening mee te houden. Wanneer op jonge leeftijd al bijziendheid wordt ontwikkeld, schuilt daarin het gevaar dat dit zich op oudere leeftijd doorontwikkeld tot een ernstige vorm van bijziendheid (-6 en hoger) en uiteindelijk slechtziendheid.

Buitenspelen vermindert bijziendheid

In China is een onderzoek gedaan door Mingguang He onder 1900 jonge kinderen. De kinderen zaten in de eerste klas van de basisschool (tegelijkertijd ook de leeftijd waarop de meeste zichtproblemen zich beginnen te ontwikkelen). Gedurende het onderzoek (drie jaar) vond er jaarlijks zowel bij de controlegroep als bij de interventiegroep een oogcontrole plaats. Bij aanvang van het onderzoek was minder dan 2% van beide groepen bijziend. Bij de interventiegroep speelden de kinderen elke dag minimaal 40 minuten buiten. Daarnaast werd er ook getracht de ouders aan te moedigen om op vrije dagen naar buiten te gaan. Bij de controle groep werd slechts elk jaar oogonderzoek uitgevoerd.

Na drie jaar werden alle kinderen wederom getest op bijziendheid. Het resultaat was bevestigend voor wat er vooraf gedacht werd. Van de kinderen in de interventiegroep (die dus meer buiten waren geweest) was 30,4% bijziend. Bij de controlegroep werd bij 39,5% bijziendheid geconstateerd. De conclusie van het onderzoek komt overeen met die van eerdere onderzoeken. Er zijn echter nog geen onderzoeken gedaan om te kijken of de effecten van het buitenspelen en/of de verschillen tussen de groepen ook op langere termijn stand houden.

Wat kun je doen voor de ogen van je kind

Het eerste wat nu in je op komt is natuurlijk buitenspelen. Dit is overigens niet alleen goed voor de ogen, maar ook voor de rest van het lichaam (risico’s van ongelukken daar gelaten). Het is een goede manier om overgewicht tegen te gaan en daarnaast om energie kwijt te raken. Met alleen je kind naar buiten sturen ben je er echter nog niet. Juist wanneer het kind binnen is, kun je een vinger aan de pols houden voor wat betreft “de opvoeding van de ogen”. Een zorgelijk punt waar je op kunt letten is het tablet gebruik bij jonge kinderen. Kinderen maken steeds meer gebruik van allerhande digitale apparaten zoals tablets en smartphones. Hou dit als ouder goed in de gaten, en stel limieten aan deze bezigheden. Door de digitale activiteiten af te wisselen met een wandeling of een spelletje buiten kun je de kansen op bijziendheid al positief be├»nvloeden.

Simpel gezegd, meer buiten spelen minder computeren en lezen

Natuurlijk Zien en kinderen

Kinderogen zijn nog volop in ontwikkeling. Toch kun je al op jonge leeftijd een kind bewust maken van het feit dat hij of zij ogen heeft, en wat je er mee kunt doen. Op een bewuste manier kijken is iets waar je nooit te jong voor bent. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een leeskaart op te hangen, en met de leeskaart regelmatig de ogen te testen. Daarnaast kun je af en toe samen met de kinderen simpele oogoefeningen doen of zelfs gezamenlijk palmeren. Ik zou wel adviseren om er niet iets zwaars of vervelends van te maken, maar het juist te introduceren als een leuk spelletje. Bijvoorbeeld door het bedenken van een leuke manier om meer naar details te kijken wanneer je buiten bent. Tijdens het maken van een wandeling wijs je samen met je kind alle rode dingen aan die te tegen komt. Op die manier leert het kind om van detail naar detail te verspringen en hierdoor op een juiste manier zijn of haar ogen te gebruiken. Hou het luchtig en zorg er voor dat je zelf op de hoogte bent van juiste manier van bewust zien.

0 reacties

Een reactie versturen